top of page
logo_edited.png

HLAVNÍ PARTNEŘI

Snímek obrazovky 2021-08-28 v 16.24.26.png

Máme to na talíři a není nám to jedno je projekt Státního zdravotního ústavu.  Záštitu nad projektem převzal v roce 2021 Ministr zdravotnictví. Od roku 2023 jsou aktivity projektu dále rozvíjeny v rámci Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování.  Státní zdravotní ústav projekt odborně garantuje a dále rozvíjí. V oblastech projektu, které se týkají gastronomické problematiky spolupracuje s Gastronomickým nadačním fondem a Kulinářským uměním. 

Meziresortní pracovní skupina pro institucionální stravování

Je poradním orgánem Ministerstva zdravotnictví. Tvoří ji zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj a zástupci věcně příslušných institucí. Činnost skupiny je řízena ředitelkou Státního zdravotního ústavu.

szu-logo.jpeg

Státní zdravotní ústav

Připravuje podklady pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, zajišťuje metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, monitoruje a zkoumá vztahy životních podmínek a zdraví, kontroluje kvalitu poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, podílí se na postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a hraje důležitou roli ve zdravotní výchově obyvatelstva.

GNF-logo.png

Gastronomický nadační fond

Je organizací sdružující nejen gastronomy, kteří jsou připraveni dávat zpět do oboru, který milují a který je živí. Ambicí GNF je vybudovat férové gastronomické prostředí, ve kterém se bude podnikatelům a dodavatelům v gastronomii lépe podnikat, zaměstnancům lépe pracovat, učitelům lépe učit a studentům lépe studovat. 

KU logo nové výřez.png

Kulinářské umění

Kulinářské umění je vzdělávací program pro výuku kulinářských technik a postupů od základů. Kurzy on-line i prezenční jsou určeny profesionálům v gastronomii (ke kterým personál školních jídelen bezesporu patří), ale i všem, kteří se chtějí sebevzdělávat a zlepšovat své gastronomické znalosti a dovednosti.

Snímek obrazovky 2021-08-28 v 16.25.45.png

Záštita Ministra zdravotnictví

Zastita-ministerstva-zdravotnictvi.jpg

Kam se podívat na našem webu?

ruka-tm-modra-ukazuje_edited.png
bottom of page