top of page
logo_edited.png

HLAVNÍ PARTNEŘI

Snímek obrazovky 2021-08-28 v 16.24.26.png

Máme to na talíři a není nám to jedno je partnerským projektem Českého gastronomického institutu, Státního zdravotního ústavu a Kulinářského umění. Záštitu nad projektem převzal Ministr zdravotnictví a velmi úzce spolupracujeme s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Standardy kvality, které v rámci projektu vznikají, jsou tvořeny odborníky u kulatého stolu Zdraví a následně v pracovních skupinách.

cgi-logo2_edited.jpg

Český gastronomický institut

Je profesionální organizací sdružující nejen gastronomy, kteří jsou připraveni dávat zpět do oboru, který milují a který je živí. Ambicí CGI je vybudovat férové gastronomické prostředí, ve kterém se bude podnikatelům a dodavatelům v gastronomii lépe podnikat, zaměstnancům lépe pracovat, učitelům lépe učit a studentům lépe studovat. Chceme, aby výsledkem našeho každodenního snažení byly lepší gastronomické zážitky pro nás všechny.

szu-logo.jpeg

Státní zdravotní ústav

Připravuje podklady pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, zajišťuje metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, monitoruje a zkoumá vztahy životních podmínek a zdraví, kontroluje kvalitu poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, podílí se na postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a hraje důležitou roli ve zdravotní výchově obyvatelstva.

KU logo nové výřez.png

Kulinářské umění

Kulinářské umění je vzdělávací program pro výuku kulinářských technik a postupů od základů. Kurzy on-line i prezenční jsou určeny profesionálům v gastronomii (ke kterým personál školních jídelen bezesporu patří), ale i všem, kteří se chtějí sebevzdělávat a zlepšovat své gastronomické znalosti a dovednosti.

Kulatý stůl zdraví

je sestaven z odborníků, kteří rozumí mnoha oblastem, kterých se školní stravování týká – od kvality surovin, nutriční hodnoty stravy, provoz potravinářských podniků, vybavení a ergonomie jídelen, vzdělávání, plýtvání potravinami atd. Právě zde se pojmenovávají témata, která je potřeba rozpracovat do konkrétních standardů, které jsou následně tvořeny v rámci menších pracovních skupin.

logo_edited.png

DALŠÍ PARTNEŘI

Snímek obrazovky 2021-08-28 v 16.24.26.png
Prague_red.jpg

Slow Food Prague

Slow Food je světová síť místních komunit založená v roce 1989, která podporuje lokální kulturu a tradice spojené s jídlem. Působí jako protipól vzestupu rychlého stravování tzv. „fast food”. Od svého založení se Slow Food rozrostlo na celosvětové hnutí, do něhož se zapojili lidé ve více než 160 zemích, kteří pracují na tom, aby každý měl přístup k dobrému, čistému a poctivému jídlu.

Scházíme se u Kulatého stolu - Zdraví

 • Jiří Roith (Český gastronomický institut)

 • Alexandra Košťálová (Český gastronomický institut, Státní zdravotní ústav)

 • Renata Lukášová (Kulinářské umění, Slow Food Prague)

 • MUDr. Pavla Svrčinová (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

 • Mgr. Jan Mušuta (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy)

 • Ph.D., MUDr. Barbora Macková (Státní zdravotní ústav)

 • MUDr. Pavel Dlouhý (3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy)

 • Ing. Jitka Götzová (Ministerstvo zemědělství)

 • MUDr. Eliška Selinger (Státní zdravotní ústav, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy)

 • MUDr. Alena Váňová (Státní zdravotní ústav)

 • Mgr. Martin Krobot (Česká asociace nutričních terapeutů, Masarykova Univerzita – Lékařská fakulta)

 • Anna Strejcová (Zachraň jídlo)

 • Denisa Rybářová (Zachraň jídlo)

 • Jan Viewegh (VGT)

 • Petr Lupínek (InterGast)

 • Jan Gavenda (Makro Akademie)

Snímek obrazovky 2021-08-28 v 16.25.45.png

Záštita Ministra zdravotnictví

Zastita-ministerstva-zdravotnictvi.jpg

Kam se podívat na našem webu?

ruka-tm-modra-ukazuje_edited.png
bottom of page